آدرس‌ : تهران ، جردن، بلوار اسفندیار، روبه روی بیمارستان چشم پزشکی نور، پلاک 67


021-22-58-1000 (خط ویژه)

0919-650-9000 (خط مستقیم)

0919-650-9000 ( مشاوره و ارسال عکس )

فرم تماس با مدیریت